Over De Nobelaer

De Nobelaer is een cultuurhuis in West-Brabant met: bibliotheek, kunsteducatie/onderwijs, speelotheek, poppodium, evenementen en een middelgroot theater.

De bibliotheek en de speelotheek zijn veel meer dan alleen boeken en speelgoed. Regelmatig vinden lezingen en speciale activiteiten zoals peuter- en kleutervoorlezen plaats. Het theater bestaat uit een grote zaal De Justus met 500 zitplaatsen en twee kleinere zalen, De Muze (90 zitplaatsen) en De LizZ (gevarieerde opstellingen). Cultuurliefhebbers kunnen bij De Nobelaer terecht voor ruim 100 voorstellingen verdeeld in de genres toneel, cabaret, lichte muziek, musical / show, muziektheater, familie, dans en lokaal. De zakelijke en publieksevenementen zijn altijd een doorslaand succes vanwege de veelzijdigheid, gastvrijheid en (bijna) onbeperkte mogelijkheden van De Nobelaer.

Na een fusie in 2010 van de Etten-Leurse culturele instellingen Theater Congrescentrum De Nobelaer, Bibliotheek Etten-Leur en Centrum voor de Kunsten Sint Frans, is De Nobelaer een breed cultuurhuis geworden. Alles onder één dak en onder één bestuurlijke vlag.

Door deze unieke kracht van meerdere culturele disciplines onder één dak biedt De Nobelaer alle inwoners van Etten-Leur toegang tot informatie, kennis, kunst en cultuur. Door bestaande initiatieven te stimuleren, kruisbestuivingen tussen de disciplines te faciliteren en aandacht te hebben voor alle leeftijdsgroepen streeft De Nobelaer naar toegankelijkheid in aanbod, prijs, dienstverlening, entourage en ondersteuning.

Daarbij heeft De Nobelaer een sterke lokale functie, waarbij het kloppend cultureel hart vele amateurverenigingen, kunstenaars, inwoners van Etten-Leur en organisaties bereikt. Lokaal is immers geliefd in Etten-Leur.

Ook heeft De Nobelaer speciale aandacht voor groepen zoals (school)kinderen, senioren en laaggeletterden. Cultuurdeelname begint al vroeg en moet volgens De Nobelaer een leven lang kunnen doorgaan. Daar wil De Nobelaer voor zorgen.

De Nobelaer vindt het belangrijk dat er een rijk en volledig cultureel aanbod in Etten-Leur is. Daarvoor werkt De Nobelaer samen met partners zoals andere culturele en maatschappelijke aanbieders. Mis je iets in het aanbod of heb je een goed idee voor een cultureel project dat voor bepaalde groepen mensen interessant is? Mail jouw idee naar marketing@denobelaer.nl.

De Nobelaer onderschrijft de Governance Code Cultuur.

ANBI-status
De Nobelaer is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften.