Over De Nobelaer

De Nobelaer is een cultuurhuis in West-Brabant met: bibliotheek, kunsteducatie/onderwijs, speelotheek, poppodium, evenementen en een middelgroot theater.

De bibliotheek en de speelotheek zijn veel meer dan alleen boeken en speelgoed. Regelmatig vinden lezingen en speciale activiteiten zoals peuter- en kleutervoorlezen plaats. Het theater bestaat uit een grote zaal met 620 zitplaatsen, en een kleine zaal met 125 zitplaatsen. Cultuurliefhebbers kunnen bij De Nobelaer terecht voor ruim 110 voorstellingen verdeeld in de genres toneel, cabaret, lichte muziek, musical / show, muziektheater, familie, dans en lokaal. De zakelijke en publieks- evenementen zijn altijd een doorslaand succes vanwege de veelzijdigheid, gastvrijheid en (bijna) onbeperkte mogelijkheden van De Nobelaer.

Na een fusie in 2010 van de Etten-Leurse culturele instellingen Theater Congrescentrum De Nobelaer, de Bibliotheek en Kunsteducatie Sint Frans, is De Nobelaer een breed cultuurhuis geworden. Alles onder één dak en onder één bestuurlijke vlag.

Door deze unieke kracht van meerdere culturele disciplines onder één dak biedt De Nobelaer alle inwoners van Etten-Leur toegang tot informatie, kennis, kunst en cultuur. Door bestaande initiatieven te stimuleren, kruisbestuivingen tussen de disciplines te faciliteren en aandacht te hebben voor alle leeftijdsgroepen streeft De Nobelaer naar toegankelijkheid in aanbod, prijs, dienstverlening, entourage en ondersteuning.

Daarbij heeft De Nobelaer een sterke lokale functie, waarbij het kloppend cultureel hart vele amateurverenigingen, kunstenaars, inwoners van Etten-Leur en organisaties bereikt. Lokaal is immers geliefd in Etten-Leur.

Ook heeft De Nobelaer speciale aandacht voor groepen zoals (school)kinderen, senioren en laaggeletterden. Cultuurdeelname begint al vroeg en moet volgens De Nobelaer een leven lang kunnen doorgaan. Daar wil De Nobelaer voor zorgen.

De Nobelaer vindt het belangrijk dat er een rijk en volledig cultureel aanbod in Etten-Leur is. Daarvoor werkt De Nobelaer samen met partners zoals andere culturele en maatschappelijke aanbieders. Mis je iets in het aanbod of heb je een goed idee voor een cultureel project dat voor bepaalde groepen mensen interessant is? Mail jouw idee naar marketing@denobelaer.nl.

Tenslotte staat De Nobelaer aan de vooravond van een nieuwe onderkomen. Begin 2022 verwacht De Nobelaer de nieuwbouw, die momenteel verrijst aan de Parklaan, te kunnen betrekken. Het unieke aan deze nieuwbouw is, dat het gebouw volgt op de inhoud van De Nobelaer. Daarmee kan De Nobelaer in de toekomst de bezoekers nog beter van dienst zijn, en is De Nobelaer toegerust voor een optimale samenwerking tussen de verschillende disciplines die De Nobelaer in huis heeft.

De Nobelaer onderschrijft de Governance Code Cultuur.

ANBI-status
De Nobelaer is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften.