404

De Nobelaer biedt twee theaterzalen, hiernaast vind je de technische gegevens van de Grote Zaal en de Kleine Zaal. Neem voor meer informatie contact op met het techniekteam van De Nobelaer via 076-504 52 00 of stuur een mail naar: techniek@denobelaer.nl

 

 

Voor gezelschappen en impresariaten

Coronagerelateerd

Algemeen
Basisregels

 • Was en desinfecteer regelmatig je handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Houd afstand
 • Houd zoveel mogelijk rechts in de gangen
 • Blijf thuis bij klachten zoals (neus)verkoudheid, keelpijn, benauwdheid, of koorts

Achter de schermen
De Nobelaer gaat ervan uit dat technici, productieleiders, artiesten en andere externen ook achter de schermen de basisregels in acht nemen. Daarnaast geldt dat waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mondkapjes gedragen dienen te worden.

Capaciteit
De Nobelaer zorgt ervoor dat er in alle ruimten 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De capaciteit is op dit moment gelimiteerd aan het maximaal aantal personen toegestaan vanuit de regelgeving van de Rijksoverheid.

Placering
Vanaf ongeveer 15 minuten voor aanvang worden de bezoekers ontvangen in de zaal. Indien een voorstelling ongeplaceerd is worden bezoekers door een medewerker vanaf de zaaldeuren begeleid naar de beschikbare plaatsen. Na afloop kan het publiek zelf de zaal verlaten, waarbij zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
We verzoeken het publiek om tijdens de voorstelling niet te verplaatsen.

Artiesten & technici
Zoals altijd ontvangen we uiterlijk vier weken voorafgaand aan de voorstelling de technische informatie via techniek@denobelaer.nl We gaan ervan uit in deze situatie de meest actuele en aangepaste info te krijgen.

 • Meld je bij binnenkomst. We gaan er in alle gevallen vanuit dat je bij klachten zoals (neus)verkoudheid, keelpijn, benauwdheid of koorts thuisblijft.
 • We schudden geen handen, maar daar krijg je wel een hele enthousiaste HALLO, voetje of elleboog voor terug inclusief een lekkere kop koffie. Ook dit laatste doen we op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De momenten waarop we geen 1,5 meter afstand kunnen houden, beperken we tot een minimum. Daarnaast dragen we in dat geval mondkapjes.
 • Onze regieplaatsen zijn breed genoeg. Er kan voldoende afstand gehouden worden tussen een licht- en geluidstechnicus.
 • Op diverse punten is desinfectiemiddel beschikbaar
 • De Nobelaer verzoekt het gezelschap zelf in beschermingsmiddelen te voorzien. In onverhoopte situaties zijn er mondkapjes beschikbaar.
 • Er is koffie, thee en water beschikbaar in de backstage ruimten.

Te allen tijde is het naleven van bovenstaande maatregelen eigen verantwoording.
Spreek elkaar aan op het niet naleven van de op dat moment geldende maatregelen.

Vragen
Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen via techniek@denobelaer.nl of 076 504 52 00.

Nieuwbouw

In het voorjaar van 2022 verhuist De Nobelaer naar een nieuw pand aan de Parklaan. In de transitieperiode naar de nieuwbouw zijn er een aantal technische aanpassingen in ons huidige pand. Deze aanpassingen hebben te maken met het hergebruiken van een aantal installaties in de nieuwbouw.

 • Geen trekkenwand
  Er hangt een standaard lichtplan op de 7 meter hoge lichttrekken. Zie hiervoor bovenstaande trekkenlijst Grote Zaal. Dit zijn 6 trekken over de diepte van het toneel. Hier kan nog extra licht bij gehangen worden. Dit moet met een hoogwerker. Er zijn nog een aantal overige trekken. Deze hangen op 7,5 meter. Het gezelschap kan hier eventueel gebruik van maken voor licht e/o decor. Geen van de trekken kunnen bewegen.
 • Dieptemaat toneel
  Het horizondoek is reeds gedemonteerd. De diepte van het toneel is momenteel 9 meter doordat het zwarte achterdoek naar voren is gehangen.

Vragen
Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen over de technische mogelijkheden, dan kun je altijd contact met ons opnemen via techniek@denobelaer.nl of 076 504 52 00.