Digi-Taalhuis Etten-Leur

Taal is overal. In brieven, in het verkeer, bij de dokter, op de computer. Het is daarom belangrijk dat iedereen goed Nederlands leest, spreekt en schrijft. Dit is belangrijk voor mensen die in Nederland zijn geboren én voor mensen bij wie Nederlands de 2e taal is. Wil jij beter Nederlands leren? Of ken je iemand die hier hulp bij nodig heeft? Of wil je leren hoe je met een computer werkt?

Klik hieronder voor meer informatie over het Digi-Taalhuis!

Taalnetwerk

De Nobelaer Bibliotheek werkt samen met een heel netwerk aan het tegengaan van laaggeletterdheid. In september 2019 werd daarop aansluitend het Taalakkoord ‘Meedoen met taal’ ondertekend. Hiermee pakken de ondertekenaars de komende 5 jaar gezamenlijk laaggeletterdheid aan. De Nobelaer doet dit door de inzet van het Digi-Taalhuis, maar ook andere initiatieven en organisaties dragen bij aan de bewustwording, signalering en oplossingen van laaggeletterdheid.
Onderwijsinstellingen verzorgen cursussen, overheden en gezondheidsinstanties passen hun taalgebruik aan en zijn alert op signalering van laaggeletterdheid. Daar profiteren uiteindelijk de mensen zelf, en dus ook de maatschappij van. Zo draagt iedere deelnemende organisatie bij vanuit zijn eigen ervaringen en vakgebieden.

Ons netwerk:
Bibliotheek De Nobelaer (met het Digi-Taalhuis), Curio (voorheen ROC West-Brabant), Bravis ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, GGD West-Brabant, UWV, het ministerie van WVS, Stichting Lezen & Schrijven, TAEL, Sociaal Taal, Surplus, Kentalis, Werkplein Hart van West- Brabant, Belastingsamenwerking West-Brabant, Minima platform, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, de Huisartsenkring West-Brabant en gemeente Etten-Leur.

Interesse om aan te sluiten bij het netwerk of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met bibliotheek@denobelaer.nl

Het verhaal van Lisa (Nederlands)

Cursus Nederlands in Etten-Leur

Het Digi-Taalhuis in De Nobelaer Bibliotheek is er voor iedereen die beter Nederlands wil leren lezen, schrijven en/of oefenen met spreken. Of je nu van Nederlandse afkomst bent of uit een ander land komt, iedereen is welkom! Tijdens het Taalspreekuur krijg je uitleg over welke taalcursus Nederlands het beste bij je past. Ook geven onze vrijwilligers meer informatie en advies over oefenen met een taalvrijwilliger, websites die behulpzaam zijn om thuis te oefenen en lesboeken die je in de bibliotheek kunt vinden. Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand die het Nederlands niet (goed) beheerst, geef het door en meld je aan bij het Digi-Taalhuis.

De Nederlandse taal leren bij De Nobelaer

In een groep Nederlandse les krijgen is leuker dan alleen. Daarom kan je bij De Nobelaer samen met anderen de Nederlandse taal leren en oefenen. Iedere groep wordt begeleid door een van onze vrijwilligers. Lijkt je dit leuk of ken je iemand die behoefte heeft aan groepsles? Kom dan langs bij het Digi-Taalspreekuur op dinsdag tussen 18:00 en 19:30 uur voor meer informatie of bel/stuur een WhatsApp naar 06 31 67 09 85. 

Volg een taalcursus Nederlands of een digicursus

Meedoen in de maatschappij is lastig als je niet vlot kunt lezen en schrijven, niet goed Nederlands spreekt of niet goed met een computer om kunt gaan om bijvoorbeeld iets op internet te bestellen of om een toeslag aan te vragen. Daarom organiseert het Digi-Taalhuis naast taalcursussen ook diverse laagdrempelige digicursussen zoals Digisterker en Computercursus zodat mensen ook digitaal de weg leren kennen in de samenleving. Tijdens het maandelijkse Appcafé kom je meer te weten over applicaties waarover je vragen hebt.