266

Theorielessen

Als je een instrument helemaal tot in de puntjes wilt leren bespelen, hoort kennis van theorie daar ook bij. Tijdens de theorielessen worden muziekbegrippen uitgelegd en wordt je gehoor getraind. De kennis die je hebt opgedaan tijdens de lessen wordt getoetst via overhoringen. Zo kan jij laten zien wat je hebt geleerd. En een beetje voorbereiding op je examen is natuurlijk ook wel fijn! De lesboeken ontvang je tijdens de les. Het kan zijn dat je geen tijd hebt om deze lessen te volgen of dat je liever zelf aan de slag gaat. Dat is geen probleem. Vergeet dan niet de examendata te noteren in je agenda. En natuurlijk mag je altijd vragen stellen aan je docent! 

De theorielessen zijn onderdeel van onze jaartrajecten Muziek

De examens vinden plaats op de woensdag in de laatste twee weken van een theorieblok, de theoriedocent zorgt voor duidelijke berichtgeving. Theorieboeken zijn via de docent te koop en kosten € 27,-. De docent reikt de boeken in de les uit. 

Kies een taal