3772

Week van Lezen en Schrijven

In Nederland hebben zo'n 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone of tablet. Daarom vragen we jaarlijks in september tijdens de Week van Lezen en Schrijven (voorheen Week van de Alfabetisering) samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisatie extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.

Kom in actie

Taal is overal. In brieven, in het verkeer, bij de dokter, op de computer. Het is daarom belangrijk dat iedereen goed Nederlands leest, spreekt en schrijft. Het is belangrijk laaggeletterdheid te herkennen, effectief te communiceren met mensen die laaggeletterd zijn en hen eenvoudige voorlichting te geven. Ook jij kunt meedoen tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Kennisdeling is een belangrijk onderdeel, daarom worden gedurende deze week landelijk diverse kennissessies georganiseerd. Ook kan je in actie komen door activiteiten te organiseren, zo bereiken we zoveel mogelijk mensen tijdens de Week van Lezen en Schrijven

Digi-Taalhuis

Wil jij beter Nederlands leren? Ken je iemand die hier hulp bij nodig heeft? Of wil je leren hoe je met een computer werkt? Het Digi-Taalhuis in De Nobelaer Bibliotheek is er ook buiten de Week van Lezen en Schrijven voor iedereen die beter Nederlands wil leren lezen, schrijven en/of oefenen met spreken. Het maakt niet uit of je afkomstig bent uit Nederland of uit een ander land, iedereen is welkom! Het Digi-Taalhuis organiseert naast taalcursussen ook diverse laagdrempelige digicursussen, zoals Digisterker en Computercursussen zodat mensen ook digitaal de weg leren kennen in de samenleving. Tijdens het maandelijkse AppcafĂ© kom je meer te weten over applicaties waarover je vragen hebt.