23 april 2021

Lezers maak je samen: De Nobelaer Bibliotheek ondersteunt Leesoffensief Brabant

Bijna tweehonderd directeuren, bestuurders en managers van Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de provincie Noord-Brabant toonden hun betrokkenheid op donderdag 22 april bij de aftrap van het Leesoffensief Brabant. Vanuit gemeente Etten-Leur was ook De Nobelaer Bibliotheek aanwezig. Tijdens de online aftrap werden kennis en ervaringen gedeeld met het oog op één gezamenlijke ambitie: alle Brabantse jongeren geletterd de wereld in.

Wil van Pinxteren, gedeputeerde vrije tijd, cultuur, sport, bestuur en veiligheid van Provincie Noord-Brabant, opende de bijeenkomst en benadrukte dat lezen een vaardigheid is die je moet leren én vooral bijhouden.
Vervolgens liet schrijver Wim Daniëls de aanwezigen beseffen hoe fantastisch taal is en dat het vooral belangrijk is om kinderen de wondere wereld van het verhaal te laten ontdekken. Sam, de 12-jarige Brabantse winnares van de Nationale Voorleeswedstrijd verwoordde het als volgt: “Lezen is leuk als je wordt meegenomen in het verhaal, dat je niet meer naar letters aan het kijken bent, maar dat je beelden in je hoofd ziet.” Leesoffensief Brabant gunt dit ieder kind.

Taalachterstanden bij jonge kinderen (0-6 jaar) haal je nauwelijks nog in, vertelde bibliothecaris Wietske van Kilsdonk van NOBB. Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie, voegde daaraan toe dat alle instanties en personen rondom het kind kunnen zorgen voor een inspirerende leesomgeving. “Iedere euro die je nu in (de leesbevordering van) een kind stopt, verdubbelt qua waarde, omdat het kind zich later beter kan redden.” Structureel investeren in leesbevordering is dus noodzakelijk, daar zijn de aanwezigen het over eens.
Inmiddels leest bijna een kwart van de vijftienjarigen zo slecht dat ze het risico lopen laaggeletterd de school te verlaten. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 miljard per jaar. Voor Brabant betekent dit verhoudingsgewijs zo’n € 176 miljoen. Investeren in geletterdheid kost geld, maar door er niet in te investeren kost het de samenleving uiteindelijk nog veel meer.

Tijdens de aftrap werden tal van initiatieven genoemd die de toehoorders inspireerden. Onder andere BoekStart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op school kwamen ter sprake. Er werd goed duidelijk: Lezers maak je SAMEN! Alle partners in de keten – ouders, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, bibliotheek, gemeente, provincie en landelijke partijen gaan samen voor lezen!
 

Organisaties kunnen zich uiteraard nog steeds aansluiten bij het Leesoffensief Brabant door dit kenbaar te maken bij de bibliotheek. Ga voor meer informatie over Leesoffensief Brabant naar www.leesoffensiefbrabant.nl.

Kies een taal