17 november 2021

Focus op de nieuwbouw, bibliotheek en kunsteducatie

Naar aanleiding van de verscherpte coronaregels en de gebrekkige staat van de huidige locatie aan de Anna van Berchemlaan, heeft cultuurhuis De Nobelaer in nauw overleg met de gemeente Etten-Leur moeten besluiten om in de avonduren geen evenementen en voorstellingen meer te organiseren. Aanvankelijk stond tot en met medio december een gevarieerd programma op de agenda. Ook het geplande carnaval eind februari zal geen doorgang vinden in de oude Nobelaer.

Bibliotheek blijft geopend, cursussen en lessen gaan door
Alle cursussen en lessen vanuit kunsteducatie gaan gewoon door op de huidige locatie evenals alle activiteiten vanuit de bibliotheek. Datzelfde geldt voor bandrepetities in de oefenruimte van Poppodium. Het evenement “Cirkel van het Leven” zal eind maart als allerlaatste voorstelling in de oudbouw gespeeld worden, mits de coronaregels het te zijner tijd toelaten.
Afgelopen dagen zijn al enkele annuleringen van scholen ontvangen voor diverse activiteiten. Met deze informatie en in reactie op de oproep van minister-president Rutte om niets na te laten wat je zelf nog extra kunt doen om de besmettingen terug te dringen, annuleert het cultuurhuis ook alle schoolvoorstellingen. Afgelaste voorstellingen en evenementen worden zoveel mogelijk verplaatst naar het voorjaar (in de nieuwbouw). Bezoekers van de afgelaste voorstellingen krijgen deze week bericht en met huurders, organisatoren van evenementen, scholen en vaste gebruikers wordt naar een oplossing gezocht.

De deuren van de Grote Zaal worden voorgoed gesloten
De staat van de oudbouw is de afgelopen maanden een probleem geweest; bij hevige regenval staan er overal emmers in het gebouw, met name in en rondom de grote theaterzaal. Naar verwachting zal deze situatie de komende weken verergeren.

Directeur Hilda Vliegenthart: “Het was een moeilijk besluit. Het annuleren en verplaatsen van evenementen en voorstellingen is een laatste noodgreep. De situatie wordt met de nieuwe regels in ons oude gebouw met bibliotheek, podiumkunsten en kunsteducatie enorm complex en kostbaar. We moeten extra mensen inzetten voor de coronacheck en de lekkages en daarbij extra middelen en mensen inhuren omdat we in twee gebouwen aan het werk zijn. We zien dat bezoekers na de persconferentie van afgelopen vrijdag hun kaarten annuleren vanwege alle regelgeving en angst voor corona. Tevens worden sommige voorstellingen afgelast vanwege corona in de cast. Om de allerkleinsten niet teleur te stellen, gaan de activiteiten rondom Sinterklaas bij De Nobelaer zo veel mogelijk door. Tot besluit voelt het voor medewerkers en directie niet goed om ’s avonds open te zijn terwijl de restaurants en cafés opnieuw dicht moeten en schade lijden en de besmettingscijfers zo explosief oplopen.”

Alsnog geen carnaval in de oude Nobelaer
De Nobelaer is op 11/11 niet gestart met de traditionele verkoop voor het Muzebal, de Colabals en de Sjansbals. Om de verhuizing, het hergebruik van spullen en de veiling van zaken uit de huidige locatie goed te kunnen organiseren, is het noodzakelijk om nu een beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan van carnaval op de Anna van Berchemlaan. Vliegenthart: “In navolging van het annuleren van alle 11/11 activiteiten in Etten-Leur hebben wij besloten de kaartverkoop voor activiteiten in De Nobelaer tijdens carnaval niet op te starten en is tevens het besluit genomen om carnaval in onze huidige locatie helaas geheel te annuleren. Wij spreken de hoop uit dat carnaval 2022 veilig door kan gaan in de cafés, Het Turfschip en de lokale horeca.”

Bibliotheek, kunsteducatie en bandrepetities Poppodium draaien door op de Anna van Berchemlaan tot 26 februari 2022. De nieuwbouw zal vanaf half maart open zijn voor publiek. Dan zijn ook de eerste try-out voorstellingen.

Kies een taal