27 oktober 2020

De Nobelaer ontvangt Kickstart Cultuurfonds subsidie

€ 40.225 Kickstart Cultuurfonds subsidie voor 1,5 meter aanpassingen cultuurcentrum

Cultuurcentrum De Nobelaer krijgt van het Kickstart Cultuurfonds een eenmalige subsidie ter waarde van € 40.225,28 voor het coronaproof maken van het cultuurcentrum en het herinrichten van het Evenementenplein als extra zaal, met als doel zo veel mogelijk Etten-Leurenaren op een veilige manier te kunnen laten genieten van theater, bibliotheek en (kunst)educatie.

Evenementenplein heringericht
De subsidie die toegekend is, moet worden gebruikt voor het herinrichten van het Evenementenplein. Dit is één van de voorwaarden die gelden voor De Nobelaer om aanspraak te kunnen maken op de eenmalige financiële bijdrage. Colinda Vergouwen, adjunct-directeur: “Wij zijn ontzettend blij met de erkenning van het Cultuurfonds voor de voorgenomen aanpassing van het Evenementenplein. Het koude, grijze plein wordt door het plaatsen van akoestische doeken, heaters, comfortabel meubilair en professioneel licht en geluid een ruime zaal voor maximaal 100 bezoekers op 1,5 meter afstand. Op deze manier kan er in een intieme en gezellige setting genoten worden van theater, muziek, optredens van amateurgezelschappen, lezingen, voorlezen met muziek en leerlingenconcerten.”

“Daarnaast ontstaat er extra ruimte voor repetities van koren en orkesten die momenteel op hun huidige locatie niet terecht kunnen. Wij denken door deze aanpassing nog meer inwoners van Etten-Leur op een veilige manier te kunnen ontvangen en met taal, kunst en cultuur voor geluk en verbinding te kunnen zorgen.”, aldus Hilda Vliegenthart, directeur-bestuurder.

Het ontvangen van de subsidie is helaas niet van invloed op de reeds aangekondigde reorganisatie die De Nobelaer naar verwachting begin 2021 moet doormaken. “Het subsidiegeld moet volgens het Cultuurfonds besteed worden aan maatregelen om het cultuurcentrum coronaproof te maken.”

Kickstartsubsidie
Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.  Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar. www.kickstartcultuurfonds.nl

Kies een taal