4065
2 februari 2023

De Nobelaer heeft kwaliteit dik op orde

In De Nobelaer is woensdag 1 februari een certificeringsbordje onthuld door wethouder Verwijmeren. Het is het zichtbare bewijs dat het cultuurhuis wederom een officieel kwaliteitscertificaat heeft ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet De Nobelaer aan de belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Het cultuurhuis is onder andere getoetst op de toekomstbestendigheid en de maatschappelijke rol van de organisatie. Het certificaat is vier jaar geldig.

De unieke kracht van De Nobelaer is de combinatie van meerdere kerndisciplines onder één dak: podiumkunsten, kunsteducatie, bibliotheek en sociaal-culturele activiteiten. Sinds de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de Parklaan krijgt de kruisbestuiving tussen de disciplines en met externe partners steeds beter vorm. Dit is ook de auditoren opgevallen. In het uitgebreide rapport komt de unieke samenwerking tussen de kerndisciplines meermaals terug. Ook blijkt dat De Nobelaer zich laat zien als een flexibele en klantgerichte organisatie die in staat is veel te presteren met een klein team. Wat dat betreft hebben de auditoren veel vertrouwen in de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Uitmuntende score voor producten en diensten
Het onderdeel producten en diensten wordt beoordeeld als uitmuntend. De Nobelaer is de afgelopen jaren in staat gebleken een kwalitatief goed en breed aanbod te realiseren. Een aanbod dat aansluit bij de met de gemeente gemaakte prestatieafspraken. Zo is er bijvoorbeeld vanuit de bibliotheek en kunsteducatie een prima uitgewerkt beleid met producten en diensten gericht op het onderwijs en de kinderdagverblijven. Inmiddels hebben alle twaalf basisscholen in Etten-Leur een dBos (de Bibliotheek op school) met ondersteuning van de lees/mediaconsulenten van De Nobelaer, worden regelmatig klassenbezoeken georganiseerd en bezoeken alle leerlingen in het primair onderwijs jaarlijks een theatervoorstelling afgestemd op de leeftijd.

Etten-Leur kan trots zijn op De Nobelaer
Naast producten en diensten werd De Nobelaer bij de certificering ook getoetst op andere onderdelen zoals de strategie van de organisatie, de beschikbare middelen, de mensen en het samenwerken. De Nobelaer heeft op vrijwel alle onderdelen boven het landelijk gemiddelde gescoord. De auditoren van CBCT verwoorden de erkenning als volgt: ”Op basis van het actieve optreden als netwerk- en samenwerkingspartner en het grote bereik van De Nobelaer kunnen wij stellen dat de organisatie zeer zeker maatschappelijke effecten tot stand weet te brengen. De gemeente en inwoners van Etten-Leur kunnen trots zijn op De Nobelaer.”

Foto: Wethouder René Verwijmeren (r) en directeur Wim Staessens (l) bij het certificeringsbordje

Kies een taal