Geweest

Voorlezen

Peutervoorlezen met muziek

In de voorleeshoek van Nieuwe Nobelaer Bibliotheek wordt regelmatig voorgelezen aan peuters en kleuters. Leesconsulent Miranda leest grappige, spannende, avontuurlijke en leerzame verhalen voor van ongeveer een half uur.

De verhaaltjes tijdens Peutervoorlezen met muziek interactief, worden omlijst met gezellige liedjes en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. Door de combinatie met muziek wordt de taalontwikkeling van kinderen nog meer gestimuleerd. De liedjes worden live gespeeld en gezongen en stil zitten is er dan ook niet bij. Kom en zing, dans en geniet samen met uw (klein)kind bij voorlezen met muziek.

Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het prikkelt de fantasie en stimuleert de ontwikkeling van taal, spraak en woordenschat. Voorlezen in combinatie met muziek versterkt de taalontwikkeling nog meer. Muziek en taal liggen namelijk in elkaars verlengde. Door te luisteren naar liedjes en muziek leren kinderen de melodie en het ritme van de taal kennen.