Geweest

Ouder & kindcafé

Taal- en spraakproblemen bij jonge kinderen

door Marlies van der Veeken, Kentalis

Deze inloopochtend gaat over taal- en spraakontwikkeling van jonge kinderen. Marlies van der Veeken van de landelijke organisatie voor spraak- en taalontwikkeling Kentalis is aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Een interessante ochtend voor een ieder die zich afvraagt of de taalontwikkeling van zijn of haar kind wel loopt zoals gewenst is, maar ook voor ouders van kinderen die doof of slechthorend zijn.

Het Ouder & Kindcafé is gratis en op inloop, dus wees welkom!