Leesclubs informatiebijeenkomst
Leesclubs informatiebijeenkomst
Geweest

Bibliotheek

Leesclubs informatiebijeenkomst

i.s.m. Senia

De Nobelaer Bibliotheek faciliteert in samenwerking met de landelijke stichting Senia diverse leesgroepen. De leesclubs komen eens per zes weken bij elkaar om gezamenlijk een boek te bespreken.

Wil je meer weten of binnenkort deelnemen aan een leesclub? Je bent van harte welkom tijdens deze informatiebijeenkomst georganiseerd door Senia. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur à anderhalf uur.

Meld je wel even aan via de aanmeldknop.

Meer over de bijeenkomst

AGENDA

• Welkom en Inleiding;
• Algemene informatie over Stichting Senia, wat biedt Senia, werkwijze in een Senia-leesclub, kosten lidmaatschap en hoe kom ik aan boeken;
• Gelegenheid tot het stellen van vragen;
• Pauze en splitsing van de groep;
• Verdere voortgang en afsluiting.

Heb je tot aan de pauze genoeg informatie ontvangen en wil je nog even nadenken of heb je geen belangstelling, dan eindigt voor jou de bijeenkomst.

Ben je enthousiast over de informatie die je tot aan de pauze hebt ontvangen en wil je gelijk beginnen? Dan wordt na de pauze direct gestart met het formeren van een Senia leesclub. Per groep wordt het volgende afgesproken:
- Welk dagdeel (en tijdstip) komt de groep bij elkaar;
- Welke boeken worden er gelezen (selectie aan de hand van de keuzelijsten);
- Datum en locatie van de eerste bijeenkomst;
- Welk boek wordt op de eerste bijeenkomst besproken, wie is contactpersoon (de groep maakt tijdens de eerste leesbespreking zelf een schema voor de rest van het jaar);
Tenslotte vult iedereen een inschrijfformulier in voor de administratie van Senia.

Ken je in jouw omgeving meer mensen die graag in een groep boeken met elkaar willen bespreken? Belangstellenden kunnen zich altijd aanmelden via info@senia.nl of via renske.deboer@senia.nl.

Kies een taal