Sociaal/Cultureel & Onderwijs

Op deze pagina vind je de richtlijnen m.b.t. het verlenen van eventuele kortingen en bijkomende afspraken voor sociaal/culturele partijen en het onderwijs in Etten-Leur.

Indien de aanvraag voor een onderwijsinstelling in Etten-Leur is, of de aanvrager voldoet aan een van de sociaal/culturele voorwaarden zoals opgesteld door de gemeente Etten-Leur, kan men aanspraak maken op speciale regelingen. Deze tref je hieronder aan.

Voldoet men hier niet aan, dan brengt De Nobelaer de reguliere tarieven in rekening zoals vermeld op onze algemene pagina verhuur.

Kies een taal