Geweest

Ouder & kindcafé

Meertaligheid bij jonge kinderen

door Marlies van der Veeken, Kentalis

Deze workshop heeft als doel je te informeren over de taalontwikkeling van kinderen in een meertalige opvoedingssituatie. Het signaleren van problemen in de ontwikkeling en handvatten om de taalontwikkeling te stimuleren komen aan bod. Ook adviezen voor ouders worden behandeld. Dit alles gebeurt door middel van korte uitleg afgewisseld met opdrachten en filmpjes. Daarnaast kunnen er vragen gesteld worden.

De avond is gratis, aanmelden vóór 10 maart via bibliotheek@nieuwenobelaer.nl

In Nederland wonen kinderen uit veel verschillende landen. Een aantal is vluchteling of hebben een meertalige achtergrond. Doorgaans spreken zij de Nederlandse taal (nog) niet, of hebben het Nederlands nog niet goed onder de knie. Het is van belang om extra alert te zijn op deze doelgroep als het op de Nederlandse taal aankomt zodat ze geen taalachterstand oplopen of taalstoornis ontwikkeling. Maar hoe kom je daar achter en wat mag je verwachten van een peuter of kleuter die nog geen Nederlands spreekt?